درگاه کاربری کسب درآمـد پایـدار معرفـی موثـر لینـک
لینک‌های ویـژه دستـه بنـدی کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره دنیس
معرفی موثر لینک با دنیس

معرفی موثر لینک با دنیس

لینک های خود را به صورت اثربخش و حرفه ای معرفی کنید ...

نرخ بازدید معتبر از لینک را خودتان تعیین کنید ...

در هر لحظه از گزارش دقیق تعداد بازدید هر لینک مطلع شوید.

صرفا به ازای بازدید معتبر برابر نرخ نعیین شده ، هزینه بپردازید.

برای معرفی لینک خود را از تصویر ، ویدئو و صوت بهره بگیرید.

از سیستم پیشرفته شناسایی بازدید معتبر و نامعتبر لذت ببرید ...


ثبت لینک جدید ... ورود به درگاه

در 3 گام لینک خود را به صورت پیشرفته معرفی کنید ...

شـارژ موجودی پنـل

موجودی پنل خود را به صورت نقدی و یا مشاهده لینک های درآمدی ، افزایش دهید.

ثبت و معرفی لینک

لینک های خود را به همراه تصویر ، ویدئو و ... به صورت پیشرفته معرفی کنید.

گزارش آمـار و رصد بازدهی

با سیستم آمارگیر پیشرفتـه دنیس میزان بازدهی و جذابیت تبلیغات را تحلیل کنید.


دنیـس ؛ پلتفرم معرفی لینک و تبلیغات پیشرفته SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal