کسب درآمد پایدار سرویس لینک کوتاه نشر تبلیغات موثر پشتیبـانی سـایت دربـاره دنیـس

آمار لینک شماره 57

آمار اجمالی

https://dnis.ir/scccro

شناسـه لینک : 57

کـد اختصاصی : scccro

نوع انتقـال : غیـر فعـال

زمـان تولیـد : 1401/11/29

بازدیـد آخـر : 1402/11/02

بازدیـد معتبـر : 2 مرتبه

بازدیـد تکـراری : 1 مرتبه

مجموع بازدیـد : 3 مورد

میـزان درآمـد : 130 تومان

بازدید بیست روز اخیر

جزئیات بازدیـد و درآمـد

بازدید در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)

راهنمای جزئیات بازدید

جزئیات کامل و مربوط به بازدید از لینک کوتاه شده را نمایش می دهد.
شیوه انتقال شامل 4 روش متنوع است :
مستقیم : انتقال مستقیم و بدون تاخیر ؛ آمار بازدید به دلیل عدم داشتن لایه امنیتی کاملا دقیق نیست.
امنیتـی : انتقال بعد از ورود کد امنیتی ؛ آمار بازدید به دلیل داشتن لایه امنیتی کاملا دقیق و موثق است.
گـذرواژه : انتقال بعد از ورود پسورد ؛ آمار بازدید به دلیل ورود گذرواژه و کد امنیتی کاملا دقیق و موثق است.
درآمـدی : انتقال بعد از نمایش تبلیغات ؛ آمار بازدید به دلیل داشتن لایه تشخیصی کاملا دقیق و معتبر است ؛ به ازای هر کلیک معتبر بر روی آگهی ، بین 20 تا 30 تومان درآمد خواهید داشت.
نوع بازدید به 2 دسته تقسیم می شود :
معتبـر : بازدیدکننده برای بار اول در طی 24 ساعت از لینک کوتاه شده بازدید کرده است.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر از لینک کوتاه شده بازدید کرده است.

راهنمای جزئیات درآمد

جزئیات مربوط به کلیک بر روی تبلیغات در لینک های درآمدی را نمایش می دهد.
شیوه نمایش شامل 3 روش متنوع است :
نوشتـه : انتقال پس از نمایش آگهی به صورت متن ؛ به ازای هر کلیک معتبر 20 تومان به شما تعلق می گیرد.
تصویـر : انتقال پس از نمایش آگهی به صورت بنر ؛ به ازای هر کلیک معتبر 25 تومان به شما تعلق می گیرد.
ویدئـو : انتقال پس از نمایش آگهی به صورت کلیپ ؛ به ازای هر کلیک معتبر 30 تومان به شما تعلق می گیرد.
نوع کلیک به 3 دسته تقسیم می شود :
معتبـر : بازدیدکننده برای بار اول در طی 24 ساعت بر روی آگهی کلیک کرده است.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
اسپـم : کلیک بر روی آگهی از طرف سیستم هوشمند ، جعلی و باطل تشخیص داده شده است.
میزان درآمد ؛ وجه نقدی است که به ازای کلیک انجام شده بر روی آگهی به شما تعلق گرفته است.

دنیـس ؛ پلتفرم لینک کوتاه و تبلیغات پیشرفته SiteMap.xml

لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.