دنیسشبکـه جامـع تبلیغـات آنلایـن

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: اطلاعیه : سامانه کسب درآمد از طریق انتشار مطلب ::
راهنمـای جامـع دنیـس لیسـت تبلیغـات جدیـد لیسـت تبلیغـات برتـر لیسـت بازدیـد اخیـر

چگـونه می توانـم درآمـد خود را برداشت نمایم؟

پس ورود به درگاه کاربری ، گزینه « درخواست واریز موجـودی » را انتخاب کنید.

تصویر


در صفحه درخواست واریز تمامی اطلاعات مربوط به موجودی پنل و درآمد دریافتی قابل مشاهده است.

تصویر


دقت نمایید زمانی که موجودی قابل دریافت به 10,000 تومان برسد می توانید درخواست واریز وجـه نمایید. فرضا در تصویر فوق موجودی قابل دریافت 2340 تومان می باشد.

تذکر : با درخواست واریز تمامی اعتبار و موجودی پنل شما به صورت وجه نقـد حساب معرفی شده منتقل می گردد.

راهنمای اصطلاحات :
1- میزان درآمد / موجودی : درآمد کل شما از تاریخ ساخت اکانت را نمایش می دهد.
2- درآمد مصرفی / دریافتی : مبلغی است که به حساب شما واریز شده و یا مبلغی که برای خرید بازدید پیشرفته پرداخت کرده اید.
3- درآمد قابل دریافت : موجودی اکانت شما که در حال حاضر قابل دریافت است را نمایش می دهد. شما می توانید این درآمد را به صورت وجه نقـد دریافت کرده و یا با آن بازدید پیشرفتـه خریداری نمایید.
4- خالص مبلغ واریزی : میزان مبلغی است که پس از درخواست ، به حساب شما واریز می شود.
5- سهم نگهداری سایت : از درآمد شما به میزان 20% برای نگهداری سرور و منابع آن ، به صورت خودکار کسر می شود.

تاریخ : 1396/09/25           بازدید : 77

آرشیو اخبار و اطلاعیه های سایت

عنـوانتاریـخبازدید
اطلاعیه : سامانه کسب درآمد از طریق انتشار مطلب 1396/11/1982
مرکز خرید و فروش محتـوای درسی و دانشگاهی 1396/11/0355
سامانه کسب و کار آنلاین در راه است ... 1396/10/2568
نسخه دو سیستم خرید بازدید پیشرفتـه 1396/10/1284
رونمایی از نسخه 3 سیستم نمایش آگهی 1396/10/1051
سیستم جدید نمایش آگهی و تبلیغات 1396/09/27118
سایت دنیس را به دیگران معرفی کنید ... 1396/09/2584
چگـونه رمز عبور و آدرس ایمیـل خود را تغییـر دهم؟ 1396/09/2549
پروفایـل چیست و چگـونه آن را ویرایش نمایـم؟ 1396/09/2553
چگـونه از بازدیـد زیر مجموعـه های خود مطلـع شوم؟ 1396/09/2557
منظـور از جـذب زیـر مجموعـه چیست؟ 1396/09/2569
چگـونه می توانـم درآمـد خود را برداشت نمایم؟ 1396/09/2578
چگـونه از درآمـد های اخیـر خود مطلـع شوم؟ 1396/09/2387
چگـونه از سایـت دنیـس درآمد کسب کنـم؟ 1396/09/23511
چرا تبلیغـات پبشرفتـه من مسـدود شـده است؟ 1396/09/2361
چرا تبلیغـات من تائیـد نشـده اسـت؟ 1396/09/2350
چگونـه صحـت بازدیـدها بررسـی می شـود؟ 1396/09/2255
چگـونه برای تبلیغـات ، بازدیـد پیشرفتـه بخرم؟ 1396/09/2276
تفـاوت بازدیـد پیشرفتـه و معمولـی در چیست؟ 1396/09/2262
چگـونه از بازدید تبلیغـات خود مطلـع شوم؟ 1396/09/2162
چگـونه تبلیغـات خود را حـذف کنـم؟ 1396/09/2149
چگـونه مشخصـات تبلیغـات خود را ویرایش کنـم؟ 1396/09/2146
چگـونه تبلیغـات خـود را ثبـت کنـم؟ 1396/09/2071
آیا ثبـت تبلیغـات در سایت دنیـس رایگـان است؟ 1396/09/2058
چـرا اکانـت من مسـدود شـده است؟ 1396/09/2051
چگـونه وارد درگـاه کاربـری خود شـوم؟ 1396/09/2058
چگـونه در سایـت دنیـس ثبـت نـام کنـم؟ 1396/09/2053
زمینـه فعالیـت سایـت دنیـس چیست؟ 1396/09/19111
افتتاح سایت هوشمنـد دنیـس 1396/09/1682

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 132 تعداد تبلیغـات : 79 بازدید تبلیغـات : 1699 بازدیـد سایت : 61753 0 | 0 | 141 | 156
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات راهنمـای کسـب درآمـد راهنمـای جامـع دنیـس
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی