دنیسشبکـه جامـع تبلیغـات آنلایـن

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: اطلاعیه : سامانه کسب درآمد از طریق انتشار مطلب ::
راهنمـای جامـع دنیـس لیسـت تبلیغـات جدیـد لیسـت تبلیغـات برتـر لیسـت بازدیـد اخیـر

چگـونه برای تبلیغـات ، بازدیـد پیشرفتـه بخرم؟

پس ورود به درگاه کاربری ، گزینه « سیستم مدیریت تبلیغات » را انتخاب کنید.

تصویر


سپس با رفتن روی آگهی مورد نظر خود ، گزینه « خرید بازدید پیشرفتـه » را انتخاب نمایید.

تصویر


لیست و پنـل های مختلفی برای خرید بازدید پیشرفتـه شما در نظر گرفته ایم.
دقت نمایید که هر چه بازدید با زمان بالاتری خریداری نمایید ، استقبال کاربران بیشتر شده و شما در مدت زمان کمتری می توانید به هدف خود که افزایش رتبه وبگاه شما به صورت انفجاری است ، برسید.

تصویر


نکته :
1- تا زمانی که شارژ باقیمانده بازدید پیشرفته آگهی مورد نظر به اتمام نرسد ، امکان شارژ مجدد آگهی وجود ندارد.
2- با خرید بازدید پیشرفته ، آگهی شما در بهترین موقعیت سایت دنیس نمایش داده شده و به تمامی کاربران اطلاع داده می شود تا از وبگاه شما بازدید نمایند.

تاریخ : 1396/09/22           بازدید : 75

آرشیو اخبار و اطلاعیه های سایت

عنـوانتاریـخبازدید
اطلاعیه : سامانه کسب درآمد از طریق انتشار مطلب 1396/11/1982
مرکز خرید و فروش محتـوای درسی و دانشگاهی 1396/11/0355
سامانه کسب و کار آنلاین در راه است ... 1396/10/2568
نسخه دو سیستم خرید بازدید پیشرفتـه 1396/10/1284
رونمایی از نسخه 3 سیستم نمایش آگهی 1396/10/1051
سیستم جدید نمایش آگهی و تبلیغات 1396/09/27118
سایت دنیس را به دیگران معرفی کنید ... 1396/09/2584
چگـونه رمز عبور و آدرس ایمیـل خود را تغییـر دهم؟ 1396/09/2548
پروفایـل چیست و چگـونه آن را ویرایش نمایـم؟ 1396/09/2553
چگـونه از بازدیـد زیر مجموعـه های خود مطلـع شوم؟ 1396/09/2557
منظـور از جـذب زیـر مجموعـه چیست؟ 1396/09/2568
چگـونه می توانـم درآمـد خود را برداشت نمایم؟ 1396/09/2577
چگـونه از درآمـد های اخیـر خود مطلـع شوم؟ 1396/09/2387
چگـونه از سایـت دنیـس درآمد کسب کنـم؟ 1396/09/23511
چرا تبلیغـات پبشرفتـه من مسـدود شـده است؟ 1396/09/2361
چرا تبلیغـات من تائیـد نشـده اسـت؟ 1396/09/2349
چگونـه صحـت بازدیـدها بررسـی می شـود؟ 1396/09/2255
چگـونه برای تبلیغـات ، بازدیـد پیشرفتـه بخرم؟ 1396/09/2276
تفـاوت بازدیـد پیشرفتـه و معمولـی در چیست؟ 1396/09/2261
چگـونه از بازدید تبلیغـات خود مطلـع شوم؟ 1396/09/2161
چگـونه تبلیغـات خود را حـذف کنـم؟ 1396/09/2148
چگـونه مشخصـات تبلیغـات خود را ویرایش کنـم؟ 1396/09/2145
چگـونه تبلیغـات خـود را ثبـت کنـم؟ 1396/09/2071
آیا ثبـت تبلیغـات در سایت دنیـس رایگـان است؟ 1396/09/2057
چـرا اکانـت من مسـدود شـده است؟ 1396/09/2050
چگـونه وارد درگـاه کاربـری خود شـوم؟ 1396/09/2057
چگـونه در سایـت دنیـس ثبـت نـام کنـم؟ 1396/09/2052
زمینـه فعالیـت سایـت دنیـس چیست؟ 1396/09/19111
افتتاح سایت هوشمنـد دنیـس 1396/09/1682

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 132 تعداد تبلیغـات : 79 بازدید تبلیغـات : 1699 بازدیـد سایت : 61733 0 | 0 | 141 | 156
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات راهنمـای کسـب درآمـد راهنمـای جامـع دنیـس
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی