دنیسشبکـه جامـع تبلیغـات آنلایـن

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: سامانه پیشرفته کسب درآمـد از URL ::
راهنمـای جامـع دنیـس لیسـت تبلیغـات جدیـد لیسـت تبلیغـات برتـر لیسـت بازدیـد اخیـر

رباط تلگرامی معتبرکسب درامد

رباط تلگرامی معتبرکسب درامد

سلام

طرزکاررباط چجوریه؟

واردرباط میشی روی عبارت لینک کسب درآمد میزنی وپس ازآن روی عبارت فعال کردن جایگاه بعد روی عبارت شیشه ای ماهانه 5000 تومن زده وپس ازپرداخت به رباط برگشته ودریافت بنر وانتشار رامیزنی وباانتقال بنرشما وگرفتن هرزیرمجموعه 1500 تومن به اکانت شمااضاف میشود وبه 10000تومن که رسید میتونی برداشت کنی اما درصورتی 1500 تومن بهت تعلق میگیره که زیرمجموعه شما فعال باشد وحساب خودراشارژکرده باشد یعنی او هم 5000 تومن داده باشد حال فقط کافیه 20 تازیرمجموعه بگیری واونها هرماه که حساب خودراشارژ میکنندازهرنفرماهی 1500 تومن یعنی ماهی 30 هزارتومن بدون هیچ زحمتی به حساب شماانتقال میابد.این رباط دومزیت دارد یکی اینکه مدیر رباط هیچ پولی ازجیب خودنمیخواهدبگذارد که ضرر کند واسکم وشود وحتی سود خودراهم میکند ودوم اینکه 5 هزارتومن پول زیادی نیست وشمامیتوانید خیلی سریع زیرمجموعه گرفته وبه اصل پول خود برسید.

http://mediafayer.ir/imagef-15

کانال تلگرام:

https://t.me/KARbaptc

با عضویت در سایت دنیـس و مشـاهده تبلیغـات ، درآمـد تضمینـی کسب نمایید.

ثبت نـام در دنیـس
ورود به درگـاه کاربـری
تاریخ ثبت یا ویرایـش :1397/02/11شـارژ بازدیـد پیشرفتـه :0
تعداد بازدیـد معمولـی :2تعرفـه بازدیـد پیشرفتـه :0 تومان
تعداد بازدیـد پیشرفتـه :0شمارنـده شنـاور :10

آدرس اینترنتـی تبلیغـات :

Dnis.ir/Entry/100
رضا آزادیان

مدیـر / ناشـر :
رضا آزادیان

صفحه اختصاصـی

میـزان درآمـد : 3226 تومان

بازدید : 69

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 190 تعداد تبلیغـات : 101 بازدید تبلیغـات : 2570 بازدیـد سایت : 145695 0 | 0 | 46 | 21
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات راهنمـای کسـب درآمـد راهنمـای جامـع دنیـس
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی